Leveringsvoorwaarden ICT Waarborg

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg – B2B

Versie 1 december 2012

Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules, welke zijn toegespitst op de diverse vormen van zakelijke dienstverlening die deelnemers van ICTWaarborg kunnen aanbieden, namelijk:

Module A. Algemeen Module B. Ontwikkeling (web)applicaties Module C. Hosting / SaaS Module D. Hardware

U kunt de voorwaarden van Q-Ware Automatisering hieronder downloaden.

ICT Waarborg Gecertificeerd voorwaarden