ICT Waarborg

logo_80x80_trans

De 7 zekerheden van ICTWaarborg

De naam
Wij staan voor Zekerheid. Als aanvulling op de gebruikelijke service krijgen klanten van gecertificeerde ICTWaarborg-deelnemers namelijk belangrijke zekerheden die het bedrijf zelf niet kan bieden.

Betrouwbaarheid
Wij kennen een certificeringsprocedure die bedrijven toetst op een aantal belangrijke punten. Een door ICTWaarborg gecertificeerd bedrijf verdient daarom het predicaat ‘betrouwbaar’.

Geschilbehandeling
Mocht u een probleem hebben waar u niet samen met het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf uitkomt, dan biedt deze instantie u een aantal mogelijkheden om tot een oplossing te komen.

Algemene voorwaarden op maat
Goede algemene voorwaarden voor zowel consument als zakelijke klant.

Overname van aansprakelijkheid
Gaat het bedrijf failliet, dan kan men, tot een jaar na aankoopdatum/de datum waarop de dienst is geleverd, bij Stichting ICTWaarborgfonds terecht voor gebreken die onder het begrip non-conformiteit vallen.

Waarborg nakoming garantieverplichtingen
Gaat een bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf failliet, dan zorgt Stichting ICTWaarborgfonds er voor dat nog een jaar lang de verplichtingen met betrekking tot de fabrieksgarantie worden nagekomen.

Nakoming gemaakte afspraken bij faillissement
Zijn er tijdens de koop speciale afspraken gemaakt en het aangesloten bedrijf gaat failliet, dan zorgt Stichting ICTWaarborgfonds er voor dat de afspraken worden nagekomen.

Zekerheid bij einde bedrijf
U wilt zekerheid dat u niet in de kou staat als een bedrijf waarmee u nog een lopend contract heeft haar activiteiten beëindigt. ICTWaarborg biedt u die zekerheid.

Download hier de folder.